Welkom op CKC De Wingerd!

CKC De Wingerd is een christelijke Daltonschool waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaalvaardige en verantwoordelijke mensen.

Elk kind is uniek en heeft talenten.
De school stelt zich ten doel ieders talenten tot ontplooiing te brengen. We willen een school zijn waar men vanuit een veilige leefomgeving op een respectvolle manier van en met elkaar leert.
Om dit te realiseren dienen de zes Daltonprincipes als uitgangspunt:
- Zelfstandigheid
- Samenwerking
- Vrijheid in verantwoordelijkheid
- Effectiviteit en doelmatigheid
- Reflectie
- Borging

Deze zes principes lopen als een rode draad door ons onderwijs.

Van harte welkom!
We nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen in onze school.
U kunt een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding, door te bellen: 0592 412991 of te mailen: dewingerd@ckcdrenthe.nl


Met vriendelijke groeten, namens het team,

Henny Janssens (directeur)
Marieke Westera (adjunct-directeur)

Belangrijke agendapunten

22 mei 2018
22 mei
Controle hoofdluis
23 mei 2018
23 mei
Schoolfotograaf
23 mei 2018
23 mei
MR-vergadering

Even voorstellen