Ouderbijdrage

Om alle o.a. schoolreisjes, sportdagen, disco’s, sinterklaasfeesten, kerst- en paasvieringen te kunnen bekostigen hebben we uiteraard geld nodig.

De overheid stelt geen geld beschikbaar voor boven genoemde activiteiten. Hierdoor zijn we aangewezen op de ouders en vraagt de school een ouderbijdrage waarmee alle activiteiten kunnen worden betaald. Het geld wordt door de penningmeester beheerd en ieder jaar wordt er een kascontrole uitgevoerd, het financiële jaarverslag ligt ter inzage bij de penningmeester. De hoogte van de vrijwillige bijdrage per leerling wordt jaarlijks door het bestuur van de schoolvereniging, in overleg met de ouderraad en de directie, vastgesteld.

 De bijdragen per kind zijn voor het schooljaar 2018-2019

- voor het 1e kind € 45,00
- voor het 2e kind € 42,50
- vanaf het 3e kind € 40,00

Aan het begin van het cursus jaar ontvangt men een acceptgiro met daarop het te betalen bedrag

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.