Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Via de MR hebben personeel en ouders de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken in en rond de school.
In de MR zitten 2 vertegenwoordigers van het personeel en 2 vertegenwoordigers van de ouders.
De directeur van de school is adviserend lid en treedt tevens op als afgevaardigde van het bestuur.
De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar.

De MR heeft het adviesrecht over b.v. de regeling  van vakanties, verbouwing/ nieuwbouw, samenwerking met andere scholen etc.
De MR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of verandering van het schoolbeleid op het gebied van onder meer schoolplan, onderwijskundige doelstellingen, besteding gelden, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid.

 
Oudergeleding:

Johan Schaap:  voorzitter

Annemarie Timmermans: secretaris
 

 


 
Vanuit het team:
Julia Wubs
Tineke Hoogeveen


Henny Jansens is adviserend lid

e-mailadres MR:
mr.dewingerd@ckcdrenthe.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.