Positive Behaviour Support

Op De Wingerd willen wij een gezond en veilig pedagogisch klimaat realiseren. Wij hebben daarom gekozen voor de schoolbrede aanpak PBS (Positive Behaviour Support) oftewel: Positief Bezig op School.
PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

De basiselementen van PBS zijn:

 • Leerlingen weten wat van hen verwacht wordt.
  Aan de hand van de 3 gemeenschappelijke kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling hebben we met elkaar bepaald welk gedrag we van de kinderen verwachten.
  De verwachtingen zijn in beeld gebracht d.m.v. foto’s met ‘Kiemetje’. De foto’s hangen in school, zodat de leerlingen weten welk gedrag van hen verwacht wordt op de verschillende plekken in school.

 • Gedrag wordt aangeleerd
  In het jaarprogramma zijn wekelijkse lessen van PBS opgenomen. We geven les in gedragsverwachtingen. Deze worden met de kinderen besproken en geoefend.

 • Gewenst gedrag wordt beloond
  Om gewenst gedrag te stimuleren, hebben wij een beloningssysteem ontwikkeld. De kinderen kunnen druifjes verdienen. Na het verzamelen van een druiventros, krijgt de groep een groepsbeloning.

 • Bij ongewenst gedrag volgt een consequentie.
  Als team hebben wij afspraken gemaakt over de consequenties bij ongewenst gedrag.

 • Samenwerking tussen school, ouders, kinderopvang en Yorneo
  De school heeft een PBS team en een PBS coördinator. Als school krijgen we begeleiding van Yorneo bij de verdere implementatie van PBS in de school. De ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen. Zij worden regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen m.b.t. PBS en tijdens contactmomenten stimuleren wij hen ook thuis positief gedrag van de kinderen te verwachten..
  Om een doorgaande lijn te laten ontstaan, wordt ook de kinderopvang betrokken bij de aanpak volgens PBS.

 • Gedrag wordt geregistreerd
  Negatieve gedragingen van kinderen worden bijgehouden in een incidentenregistratie. Zo hebben wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen wij ingrijpen bij problemen.

 • PBS voorkomt pesten
  PBS kent een duidelijke aanpak tegen pesten.
  Het pestpreventieprogramma bestaat uit vaste lessen. Hierin wordt de reactieketen
  ‘stop-loop-praat’ aangeleerd en geoefend met de hele klas.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.