Dalton

Wij zijn een gecertificeerde Daltonschool

 

Dit houdt dat we kinderen leren:

• om te gaan met vrijheid, maar gebonden aan regels

• zelfstandig te werken

• samen te werken met elkaar

• verantwoordelijkheid te dragen

• te werken met de Dalton, dag-, halve week-, weektaak

• te werken aan hun eigen doelen

 

Het Daltononderwijs gaat uit van de volgende principes:

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

In het Daltononderwijs proberen we de verantwoordelijkheid voor de taken die moeten worden gemaakt te delen met de kinderen. Uiteraard gelden er afspraken en regels, maar daarbinnen hebben de kinderen vrijheid om te kiezen: wat doe ik eerst en waar doe ik dat? En doe ik dat alleen of doe ik het samen? Want kinderen kunnen steeds een beroep doen op de leerkracht of soms op een medeleerling als er hulp nodig is. Natuurlijk wordt de verantwoordelijkheid van elke leerling gedurende de schoolloopbaan steeds groter.

 

Zelfstandigheid

Het beginsel van zelfstandigheid sluit nauw aan bij het principe, dat kinderen van nature best zelf actief willen zijn met het zoeken naar oplossingen voor problemen.

Een leerkracht, die het probleem al uitvoerig voorgekauwd heeft en daarna vraagt om de stof zelf (nog) eens te herhalen en op te schrijven, is niet echt boeiend bezig. Bij het Daltononderwijs leiden groepsinstructies vaak de nieuwe leerstof in. Het probleem wordt afgebakend en de richting van mogelijke oplossingen wordt aangegeven, waarna de kinderen in taakuren zelfstandig aan de slag gaan met hun dag-, halve week- of weektaak.

 

Samenwerking

Dit principe legt de nadruk op het samenwerken in plaats van op samen werken. Het principe heeft te maken met de levensechtheid van het onderwijs. In het dagelijkse leven is samenwerken toch ook een onmisbare werkvorm. En dan is het toch logisch daar op school al mee te beginnen?!

Uit onderzoek is ook gebleken, dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Ze vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van hun sterke en zwakke punten.

 

Effectiviteit

Wanneer kinderen een taak krijgen waar zij verantwoordelijk voor zijn en wanneer ze aan hun taak kunnen werken in vrijheid en door samen te werken is het onderwijs effectief.

 

Reflectie

In gesprekjes met de leerkracht leren kinderen na te denken over hun gedrag en hun eigen werk.

 

http://www.dalton.nl/  

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.