Uw kind aanmelden

Als u uw kind(eren) wilt aanmelden kunt u een aanmeldingsformulier op school krijgen en ook weer op school inleveren.
Zodra uw kind ingeschreven is, krijgt u daarvan bericht. Uw kind ontvangt van ons het boekje: 'Ik mag naar de basisschool'. Een boekje wat u mooi kunt voorlezen om uw kind alvast een beetje voor te bereiden op de basisschool.

Voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van groep 1 telefonisch contact met u op voor een wenmoment.