Klassenouders

Elke groep heeft een klassenouder.
Klassenouders helpen waar nodig met het organiseren van praktische zaken voor de groep.