Identiteit

Een christelijke school
Binnen De Wingerd komen de christelijke normen en waarden naar voren. Bijbelverhalen worden op een eigentijdse manier verteld en toegespitst op de huidige praktijk waarin de kinderen zich bevinden.


Onze school is een christelijke basisschool voor regulier basisonderwijs met een open karakter. Dit houdt in dat we onderwijs willen bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. De Bijbel is onze inspiratiebron. Van hieruit proberen wij iedere dag opnieuw vorm te geven aan een wijze van samenleven, die zich kenmerkt door respect te tonen voor elkaar, door elkaar te accepteren als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.