Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3.
 

Groep 3 bestaat uit 11 jongens en 7 meisjes. Een gezellig clubje!
Er wordt les gegeven door 2 leerkrachten.

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat Kimberley de Jong voor de groep.
Op woensdag en donderdag is dat Brenda Dijkhuis.

Groep 3 staat vooral in het teken van leren lezen, schrijven en rekenen en bovenal het plezier hierin!
We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen, Pennenstreken en Pluspunt. 
​Elke 2 a 3 dagen leren we een nieuwe letter/ klank.
​Na een aantal weken kunnen de kinderen al 'boeken lezen' en 'verhalen schrijven'. 

​Alle rekenlessen maken we digitaal op de iPad. Iedere leerling heeft zijn/ haar eigen iPad en leert hier ook zorgvuldig mee om te gaan.
​Tijdens de rekenlessen is er veel aandacht voor de getallen t/m 20 en de bewerkingen die we hiermee kunnen doen zoals optellen, aftrekken, splitsen, verdelen en het plaatsen van de getallen op de getallenlijn.


Bovenstaande lessen vinden vooral in de ochtend plaats.

In de middag hebben we dan tijd voor muziek, drama, wereldoriëntatie, crea, verkeer, sociale vorming, PBS en taal- rekenspelletjes.
We gymmen op woensdag en vrijdagochtend.

Wilt u meer weten? Onze deur staat altjd voor u open!

​Samen maken we er een gezellig en leerzaam jaar van!