De leerlingenraad

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen mee mogen denken over beslissingen die genomen worden voor alle kinderen van
De Wingerd. In de leerlingenraad zitten 8 kinderen. Uit de groepen 5 t/m 8. De kinderen zitten zelf de vergadering voor, notuleren de afspraken en communiceren deze naar de andere kinderen en medewerkers van de school.
De raad vergadert 6 keer per jaar onder begeleiding van de adjunct-directeur.