CKC Drenthe

Onze school maakt deel uit van de stichting Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG Drenthe).

De stichting bestaat uit 18 scholen verdeeld over vier Drentse gemeenten, te weten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe. In totaal bezoeken circa 3500 leerlingen de scholen. Aangesloten zijn bij een stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van onze school ten goede.

 

Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG Drenthe)

C

Staat voor het Christelijk onderwijs als basis van de stichting

O

Staat voor kwalitatief goed Onderwijs

G

Staat voor Groep, de stichting bestaat uit verschillende scholen met een eigen karakter.

 

Kenmerken van onderwijs

  • COG Drenthe organiseert onderwijs vanuit een christelijke levensvisie.

  • COG Drenthe biedt met alle scholen aan ouders en verzorgers kwalitatief hoogwaardig onderwijs ten behoeve van hun kinderen.

  • COG Drenthe scholen richten het onderwijs zodanig in dat rekening wordt gehouden met het multiculturele karakter van de samenleving.

  • Op alle COG Drenthe scholen staan eigen kwaliteiten van de individuele leerlingen centraal.

  • Alle COG Drenthe scholen leveren een bijdrage aan een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau van hun leerlingen.

  • COG Drenthe scholen dragen zorg voor het verhogen van de onderwijskansen van kinderen uit minder kansrijke situaties.

  • Alle COG Drenthe scholen hebben een geïntegreerd ICT onderwijsleerpakket.

  • Het concept Brede School wordt binnen de COG Drenthe scholen serieus besproken om samenhang in diverse maatschappelijke ontwikkelingen te brengen.

http://cogdrenthe.nl/